TIETOSUOJASELOSTE

Pv. 21.3.2023
Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö:
Janita Mikaela tmi. 2929633-5
Janita Kesäniemi
janitamikaelatattoo@gmail.com
Nisulankatu 78, 40720 Jyväskylä

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukanen oikeisperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaiden yhteydenpitoon, asiakassuhteiden ylläpitoon, sekä sähköiseen tiedottamiseen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
-Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
-Asiakkaan erityistarpeet, jos niin on erikseen sovittu. 
Yllä olevat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta. Tietoja kerätään, kun asiakas ilmoittaa ostavansa tarjoamamme palvelun.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tietojen säilytysaika:
Tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Kaikki asiakkaan omalla suostumuksella annetut tiedot ovat luottamuksellisia.

Rekisterin suojauksen perusteet:
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten ja muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietoja ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. Tarkastus-, muutos-, ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa sopimus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö, ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden kautta, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet ovat tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.